TV KAMPAŇ
OSCILLOCOCCINUM

BRIEF

Zvýšit znalost značky a prodeje při respektovaní legislativních omezení – zákaz komunikace indikace u homeopatik.

STRATEGIE

Naučili jsme lidi vyslovovat komplikovaný název OSCILLOCOCCINUM. Při zachování rozpočtu jsme zvýšili frekvenci spotů o 100 % volbou správného formátu.

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ

Zhudebněný animovaný 10“ spot se zimní atmosférou obsahující popěvek „Oscillo, Oscillo, Oscillococcinum“.

VÝSLEDKY

  • Nárůst spontánní znalosti značky měsíc po kampani na 350 %.
  • Meziroční zvýšení prodejů oproti předchozímu roku na 169 %.